Kredyt hipoteczny dla klientów indywidualnych

Kredyt hipoteczny to z reguły długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego. Udzielany jest najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości ale również na inne cele:

 • zakup nieruchomości na rynku pierwotnym,
 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym,
 • budowa domu,
 • remont lub wykończenie nieruchomości,
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe
 • cel dowolny czyli pożyczka hipoteczna
Kredyt na zakup mieszkania
Zakup mieszkania na rynku pierwotnym

Kredyt na zakup mieszkania na rynku pierwotnym czyli od dewelopera możemy zaciągnąć już na etapie tzw. „dziury w ziemi”. Wypłacany jest w transzach dostosowanych do etapów budowy.

Zakup mieszkania na rynku wtórnym

Kredyt na zakup na rynku wtórnym dotyczy nieruchomości już istniejących i z reguły już posiadających własną księgę wieczystą. W przypadku rynku wtórnego, wypłata kredytu najczęściej następuje w jednej transzy, bezpośrednio na konto sprzedającego.

Dzięki spotkaniu z ekspertem Private Brokers przekonasz się, że kredyt mieszkaniowy to najprostsza droga do własnego mieszkania. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z kredytem i przeprowadzimy przez wszystkie czasochłonne i skomplikowane formalności.

 • porównamy dla Ciebie pełną ofertę banków
 • wskażemy najlepszą z nich
 • obliczymy Twoją zdolność kredytową
 • zoptymalizujemy okres kredytowania
 • zapewnimy sprawny obieg dokumentów na linii Klient-Bank-Deweloper
 • zapewnimy kompleksową obsługę w formalnościach związanych z bankiem, ograniczając do minimum Twoje zaangażowanie oszczędzając Twój czas.
Kredyt na budowę domu i remont
Celem kredytu jest realizacja budowy, bądź remontu nieruchomości, której właścicielem jest kredytobiorca. W obydwu przypadkach kredyt wypłacany jest w oparciu o kosztorys prac remontowo-budowlanych, który będzie wskazywał, jakie prace kredytobiorca będzie chciał wykonać za środków własnych, a które z pożyczonych. Kredyt ten najczęściej jest wypłacany w transzach.

Eksperci Private Brokers podpowiedzą jaki kredyt będzie odpowiedni dla potrzeb Klienta, jak bezpieczniej a przede wszystkim taniej go otrzymać. Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów aby uniknąć uczenia się metodą prób i błędów.

Odpowiemy na wszystkie pytania związane z kredytem i przeprowadzimy przez wszystkie czasochłonne i skomplikowane formalności.

 • porównamy dla Ciebie pełną ofertę banków
 • wskażemy najlepszą z nich
 • obliczymy Twoją zdolność kredytową
 • zoptymalizujemy okres kredytowania
 • wspólnie przygotujemy kosztorys przedsięwzięcia
 • zapewnimy sprawny obieg dokumentów na linii Klient-Bank
 • zapewnimy kompleksową obsługę w formalnościach związanych z bankiem, ograniczając do minimum Twoje zaangażowanie oszczędzając Twój czas.
Kredyt na zakup działki
Celem kredytu jest sfinansowanie przez bank zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Chodzi głównie o działki budowlane, ale istnieją również oferty na zakup ziemi rolnej, czy działek rekreacyjnych. Zabezpieczeniem kredytu jest grunt. Ważnym aspektem kredytu na działkę, którą zamierzamy kupić pod budowę domu jest uwzględnienie przyszłego wyższego finansowania.

Eksperci Private Brokers podpowiedzą jaki kredyt będzie odpowiedni dla potrzeb Klienta, jak bezpieczniej a przede wszystkim taniej go otrzymać. Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów aby uniknąć uczenia się metodą prób i błędów.

Odpowiemy na wszystkie pytania związane z kredytem i przeprowadzimy przez wszystkie czasochłonne i skomplikowane formalności.

 • porównamy dla Ciebie pełną ofertę banków
 • wskażemy najlepszą z nich
 • obliczymy Twoją zdolność kredytową
 • zoptymalizujemy okres kredytowania
 • zapewnimy sprawny obieg dokumentów na linii Klient-Bank
 • zapewnimy kompleksową obsługę w formalnościach związanych z bankiem, ograniczając do minimum Twoje zaangażowanie, oszczędzając Twój czas.
Kredyt na refinansowanie
Kredyt na zwrot poniesionych nakładów:

Celem kredytu refinansującego poniesione nakłady jest zwrot kosztów, jakie klient poniósł w związku z zakupem, wykończeniem lub budową nieruchomości kredytobiorcy. Wydatki takie można zrefinansować tylko do pewnego momentu od czasu ich poniesienia (z reguły 12 m-cy wstecz). Starając się o taki kredyt musimy przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające taki wkład w inwestycję. Zaletą tego produktu jest fakt że nie musimy pokazywać przeznaczenia środków i możemy go je wykorzystać na dowolny cel. Kredyt taki jest znacznie tańszy od pożyczki hipotecznej i może być przeznaczony na dłuższy okres.

Kredyt na spłatę kredytu hipotecznego:

Celem kredytu refinansującego zaciągnięty już kredyt hipoteczny jest jego przeniesienie w trakcie spłaty do banku zapewniającego korzystniejsze warunki.

Eksperci Private Brokers podpowiedzą jaki kredyt będzie odpowiedni dla potrzeb Klienta, jak bezpieczniej a przede wszystkim taniej go otrzymać. Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów aby uniknąć uczenia się metodą prób i błędów.

Odpowiemy na wszystkie pytania związane z kredytem i przeprowadzimy przez wszystkie czasochłonne i skomplikowane formalności.

 • porównamy dla Ciebie pełną ofertę banków
 • wskażemy najlepszą z nich
 • obliczymy Twoją zdolność kredytową
 • zoptymalizujemy okres kredytowania
 • zapewnimy sprawny obieg dokumentów na linii Klient-Bank
 • zapewnimy kompleksową obsługę w formalnościach związanych z bankiem, ograniczając do minimum Twoje zaangażowanie oszczędzając Twój czas.
Pożyczka hipoteczna na dowolny cel
Pożyczka hipoteczna, choć podobna jest do kredytu hipotecznego, stanowi bardziej elastyczną formę finansowania. Uzyskane w ten sposób pieniądze można wydać dowolnie, a nie tylko na cel związany z zakupem nieruchomości czy jej remontem. Ten rodzaj finansowania będzie również tańszy niż standardowy kredyt gotówkowy.

W przypadku pożyczki hipotecznej Klient nie jest zobligowany do przedstawienia celu, na który przeznaczy środki. Wiąże się ona jednak z wyższym kosztem i krótszym okresem spłaty w stosunku do kredytu hipotecznego a także z większymi ograniczeniami co do uzyskanej kwoty oraz wartości zabezpieczenia.

Eksperci Private Brokers podpowiedzą jaki kredyt będzie odpowiedni dla potrzeb Klienta, jak bezpieczniej a przede wszystkim taniej go otrzymać. Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów aby uniknąć uczenia się metodą prób i błędów.

Odpowiemy na wszystkie pytania związane z kredytem i przeprowadzimy przez wszystkie czasochłonne i skomplikowane formalności.

 • porównamy dla Ciebie pełną ofertę banków
 • wskażemy najlepszą z nich
 • obliczymy Twoją zdolność kredytową
 • zoptymalizujemy okres kredytowania
 • zapewnimy sprawny obieg dokumentów na linii Klient-Bank
 • zapewnimy kompleksową obsługę w formalnościach związanych z bankiem, ograniczając do minimum Twoje zaangażowanie oszczędzając Twój czas.
Kredyt w programie rządowym
Kredyt w programie rządowym to preferencyjne dla klientów kredyty hipoteczne które mają za zadanie umożliwić osobom z niższymi dochodami zakup własnej nieruchomości. Do tej pory dostępne były: „Rodzina na Swoim”, Mieszkanie dla Młodych”, „Bezpieczny Kredyt 2% „ i już za moment „Kredyt mieszkaniowy na Start”.

Zapraszamy do zakładki WARTO WIEDZIEĆ – tam dowiedzą się Państwo szczegółów na temat dostępnych programów.

Eksperci Private Brokers podpowiedzą jaki kredyt będzie odpowiedni dla potrzeb Klienta, jak bezpieczniej a przede wszystkim taniej go otrzymać. Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów aby uniknąć uczenia się metodą prób i błędów.

Odpowiemy na wszystkie pytania związane z kredytem i przeprowadzimy przez wszystkie czasochłonne i skomplikowane formalności.

 • porównamy dla Ciebie pełną ofertę banków
 • wskażemy najlepszą z nich
 • obliczymy Twoją zdolność kredytową
 • zoptymalizujemy okres kredytowania
 • zapewnimy sprawny obieg dokumentów na linii Klient-Bank
 • zapewnimy kompleksową obsługę w formalnościach związanych z bankiem, ograniczając do minimum Twoje zaangażowanie oszczędzając Twój czas.
Kredyt firmowy
Zapraszamy na stronę internetową naszej bliźniaczej spółki zajmującej się klientem biznesowym: » PBROKERSINVEST.PL
Współpraca z bankami i branżą nieruchomości
Stuprocentową skuteczność zapewnia nasze wieloletnie doświadczenie na rynku bankowym. Lata obecności w branży finansowej, pozwoliły nam nawiązać współpracuję z wieloma instytucjami bankowymi, rzetelnymi deweloperami, prawnikami i rzeczoznawcami.

Podstawowe pytania i zagadnienia, w których pomagamy przy kredycie hipotecznym

Osoba pełnoletnia, osiągająca dochód i posiadająca zdolność kredytową. Dotyczy to również wszystkich obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej posiadających zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jak i spoza Unii legitymujących się kartą pobytu na terenie Polski i osiągających dochód w Polsce. Również Polacy pracujący za granicą na postawie umowy o pracę mogą starać się o kredyt, w walucie, w której osiągają dochód.

Każdy z banków posiada własny kalkulator liczenia zdolności kredytowej. Różnice pomiędzy wyliczonymi wartościami mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, dlatego nasi eksperci po przedstawieniu przez Państwa informacji o dochodach i zobowiązaniach kredytowych oraz indywidualnej sytuacji osobistej i zawodowej wyliczą maksymalną zdolność kredytową.

Warunki cenowe w bankach są mocno zróżnicowane i na koszty kredytu hipotecznego składają się odsetki, prowizja, opłaty za wycenę nieruchomości, ubezpieczenia na życie, utraty pracy i nieruchomości, koszty notarialne i sądowe. Oczywiście nie w każdym banku występują te same opłaty dlatego nasi eksperci przygotują dla Ciebie najtańsze oferty kredytu hipotecznego.

Raty równe charakteryzują się niezmienną kwotą, którą co miesiąc należy przekazać do banku. Zasadniczą różnicą między ratą równą a malejącą jest wysokość spłacanego kapitału. Wybierając spłatę zobowiązania w równych ratach, wysokość spłacanego kapitału wzrasta z każdym miesiącem, maleją natomiast odsetki.

W ratach malejących wartość kapitału jest stała. Natomiast wysokość odsetek maleje z każdym kolejnym miesiącem, a wraz z nim maleje kwota kredytu do spłaty.

Stałe lub okresowo stałe oprocentowanie oznacza, że wysokość bieżącej raty pozostaje niezmienna w ustalonym okresie czasu. W Polsce minimalna długość tego okresu to 5 lat. W tym przypadku wysokość rat kredytu jest niezależna od zmiany rynkowych stóp procentowych przez pierwsze 5 lat. Po tym okresie kredytobiorca otrzymuje propozycję zmiany oprocentowania o bieżące wskaźniki na kolejne 5 lat.

Największą zaletą stałego oprocentowania jest PRZEWIDYWALNOŚĆ własnych obciążeń finansowych w określonym czasie.

Z drugiej strony należy mieć świadomość, że zaciągając kredyt o stałym oprocentowaniu (lub dokonując jego zamiany ze zmiennej stopy oprocentowania na stałą stopę oprocentowania) nie możemy liczyć na obniżenie wymagalnych rat w sytuacji spadku wysokości wskaźnika referencyjnego stosowanego w kredytach o zmiennym oprocentowaniu

Oprocentowanie zmienne jest oparte na stałej (przez cały okres kredytowania) marży banku oraz zmiennym wskaźniku (Wibor, Wiron) od którego zależy wysokość raty. Raty takie zmieniają się co 1, 3 lub 6 miesięcy w zależności od przyjętego przez bank wskaźnika.

Wysokość rat kredytu jest uzależniona od rynkowych stóp procentowych (mierzonych odpowiednim wskaźnikiem referencyjnym). Na ich poziom wpływ ma także polityka pieniężna banku centralnego, która jest uzależniona m.in. od poziomu inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Parametry, w oparciu o które zaciągane jest zobowiązanie kredytowe mogą się zatem wielokrotnie zmieniać w trakcie trwania umowy kredytowej, co może znacząco wpływać na wysokość bieżących mogąc je obniżyć lub podnieść.

Możemy przyjąć, że oprocentowanie stałe daje Ci poczucie bezpieczeństwa, ale w dłuższym okresie może być mniej korzystne, natomiast oprocentowanie zmienne obarczone jest większym ryzykiem, ale może przynieść korzyść finansową w szerszym aspekcie czasu

Kredyt hipoteczny można zaciągnąć nawet na 35 lat przy czym im dłuższy okres kredytowania tym niższa miesięczna rata i wyższy całkowity koszt kredytu. Okres kredytowania powinien być dostosowany do zdolności kredytowej i wysokości oczekiwanej przez Klienta raty kredytu.

Banki muszą Klientowi umożliwiać wcześniejszą całkowitą bądź częściową spłatę kredytu. Zgodnie z zapisami Ustawy po upływie 3 lat od podpisania umowy kredytowej nie mogą pobierać takich. Duża część banków już teraz zrezygnowała z ich pobierania zupełnie.

Obowiązkowym ubezpieczeniem, z którego musi klient skorzystać przy zaciąganiu kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych. Jest to jedno najważniejszych zabezpieczeń kredytu. W przypadku kiedy np. nieruchomość ulega zniszczeniu, nie pozwalające na jego dalsze użytkowanie (np. w wyniku wybuchu gazu lub spalenia) ubezpieczyciel spłaca w całości kredyt.

Część z banków wymaga ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy, które czasem jest zamienne z prowizją . Nie zawsze jest obowiązkowe ale jest uzależnione od oferty banku oraz ilości kredytobiorców i dochodów branych do liczenia zdolności kredytowej.

Wpisanie hipoteki jest dla banku zabezpieczeniem na wypadek zaniechania spłaty kolejnych rat kredytu i widnieje w księdze wieczystej aż do całkowitego uregulowania należności, czyli przez cały okres kredytowania ujęty w umowie.

Dokonanie wpisu do księgi wieczystej odbywa się już po podpisaniu umowy kredytowej. Najczęściej dokonanie takiego wpisu odbywa się podczas podpisywania aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości. W takiej sytuacji notariusz zajmuje się nie tylko formalnościami związanymi z wpisaniem do księgi wieczystej nowego właściciela nieruchomości, ale również stosownym wpisem ustanawiającym hipotekę na rzecz banku. Można też załatwić to samodzielnie w Sądzie.