Nowy program rządowy KREDYT MIESZKANIOWY #NA START

Jak zapowiedział resort rozwoju i technologii program Mieszkanie na start ma ruszyć w pierwszej połowie 2025 roku. Poniżej przedstawiamy aktualne zasady finansowania w oparciu o PROJEKT ustawy.

Mieszkanie na start to rządowy program 10-letnich dopłat do kredytów hipotecznych. Dedykowany osobom, które nie są w stanie zaciągnąć hipoteki na standardowych warunkach, pozwoli znacząco obniżyć wysokość oprocentowania. Oprocentowanie preferencyjnego kredytu będzie zależeć od liczby osób w gospodarskie domowym. Ma wynosić:

 • 1,5 % dla gospodarstwa domowego bez dzieci,
 • 1% dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem,
 • 0,5% dla gospodarstwa domowego z dwójką dzieci,
 • 0% dla gospodarstwa domowego z trójką i więcej dzieci.

Dopłaty będą obowiązywać jednak jedynie do określonej wartości. Dla gospodarstwa:

 • 1-osobowego będzie to 200 tys. zł,
 • 2-osobowego – 400 tys. zł,
 • 3-osobowego – 450 tys. zł,
 • 4-osobowego – 500 tys. zł,
 • 5-osobowego lub większego – 600 tys. zł.

Przykład. Jeśli osoby prowadzące 4-osobowe gospodarstwo domowe będą wnioskować o kredyt 0% na zakup mieszkania o wartości 700 tys. zł, preferencyjny kredyt obejmie jedynie wartość 500 tys. zł. Od pozostałych 200 tys. bank  naliczy koszty w standardowej wysokości.

Z kredytu będą mogły skorzystać następujące osoby:

 • single przed ukończeniem 35 roku życia;
 • pary i małżeństwa bez limitu wieku (niezależnie czy mają dzieci czy też nie);
 • single z co najmniej jednym dzieckiem (bez limitu wieku);
 • osoby, które nie mają i nie miały w przeszłości własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego (wyjątkiem są osoby, które nabyły nieruchomość w drodze dziedziczenia lub darowizny i zbyły tą nieruchomość przed ukończeniem 18 lat lub zbyły ją w drodze darowizny, na rzecz osoby nie wchodzącej w skład jego gospodarstwa domowego);

Oprócz wskazanych wyżej wymagań rozpatrując wnioski o kredyt mieszkaniowy 0%, banki będą brały pod uwagę również kryterium dochodowe. Wyniesie ono odpowiednio:

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowych gospodarstw domowych,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla dwuosobowych gospodarstw domowych,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowych gospodarstw domowych,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowych gospodarstw domowych,
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowych lub większych gospodarstw domowych.

Przekroczenie limitu dochodów nie eliminuje możliwość skorzystania z programu. Wyższe dochody będą skutkować niższymi dopłatami. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, za każdą złotówkę przekroczenia limitu, dopłata zmniejszy się o 50 groszy. W przypadku gospodarstw dwuosobowych i większych — o 25 groszy.

Limit dotyczy również powierzchni użytkowej kupowanego mieszkania lub domu. Pełna dopłata przysługuje jeśli ta powierzchnia jest mniejsza niż:

 • 50 m2 dla jednoosobowych gospodarstw domowych,
 • 75 m2 dla dwuosobowych gospodarstw domowych,
 • 100 m2 dla trzyosobowych gospodarstw domowych,
 • 125 m2 dla czteroosobowych gospodarstw domowych,
 • 150 m2 dla pięcioosobowych gospodarstw domowych;
 • w przypadku jeszcze większych gospodarstw domowych dodajemy kolejne 25 m2 dla każdego dodatkowego członka rodziny.

Przekroczenie tego limitu nadal pozwala korzystać z kredytu . Za każdy m2 nadwyżki ponad limit dopłata miesięczna jest jednak zmniejszana o 50 zł. Dla przykładu jeśli para bez dzieci kupi mieszkanie na start o powierzchni 60 m2, to ich rata będzie wyższa aż o 500 zł (50 zł * 10 m2) od innej pary, która kupi mieszkanie 50 m2 (zakładając taką samą kwotę kredytu, okres spłaty itp.).